راه حل های پویا

استفاده از نرم افزار تعاونی مسکن چه کمکی به مدیران و اعضای تعاونی مسکن می‌کند

گزارشات متنوع با نرمافزار تعاونی مسکن با استفاده از نرمافزار تعاونی مسکن میتوان در کمترین زمان و بالاترین دقت گزارشات متنوعی را تهیه کرده و تصمیمات دقیقتری در رابطه با امور تعاونی اتخاذ نمود. به نمونههای زیر دقت نمایید : اطلاع از هزینههای انجام شده بابت هر پروژه تا این لحظه یا در تاریخهای مختلف اطلاع از میزان واریزی اعضای تعاونی مسکن تا این لحظه و یا در تاریخهای مختلف اطلاع از تعداد ا ...

تعیین اولویت و امتیازبندی اعضای تعاونی مسکن در کنار سیستم حسابداری مالی چهارسطحی

چرا باید از نرم افزار تعاونی مسکن مهر استفاده کنیم؟ این نرم افزار چه کمکی به ما خواهد کرد؟ نرم افزار تعاونی مسکن مهر مورد تایید و معرفی وزارت تعاون کشور می باشد و هم اکنون در بیش از ۶۰۰ تعاونی مسکن در سطح کشور در حال استفاده است. ما در این صفحه سعی کرده ایم تا برخی از قابلیت های نرم افزار تعاونی مسکن مهر را برای شما بنویسیم.اگر فرصت مطالعه نداریدمیتوانید با شماره 04152225725 یا موبایل 093923 ...
محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
راه حل های پویا


محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید